Irena Žurumskienė

Eilėraštukas „Tipu –Tapu“ skaitytojams

Aš taip laukiu sniego
Ir baltų Kalėdų,
Kad dangus nušvitęs
Laimės palinkėtų –
 

Plačiau

TU man sakai –
Į delną skaistų deimantą
Kas rytą įdedu aš tau.
 

Plačiau

Prisėdus prie lovytės,
Lopšinę tau sudėsiu,
Supinsiu kaip vainiką
Iš žodžių stebuklingų.
 

Plačiau

Toli, toli, kur baigiasi pievos, prasideda giria. Jei nepabūgęs nežinomos didelės girios išdrįsi keliauti per jos tankumynus, kalnelius ir pelkynus, tai po trijų dienų kelionės, išeisi iš girios ir pamatysi kalnų grandinę. Iš toli žiūrint atrodo, kad kalnų viršūnės rūsčiai stebi kiekvieną keleivį, kuris nežinia iš kur ir ko čia atkeliavo.

Plačiau

Kiekvieną dieną lyja,
Lyja, nenustoja.
Lietaus lašai vis teška
Į palangę ir dainuoja.
 

Plačiau

Pasakėlę sekt pradėsiu,
Tik patogiai atsisėsiu.
Jūs ausytes pastatykit
Ir gerai, gerai klausykit.
 

Plačiau

Vieną kartą po žiemos,
Palypėjęs ant tvoros,
Mūs‘ gaidelis suplasnojo,
Net pritūpęs užgiedojo:
- Niekur slieko nerandu,
Kojom šalta, nejauku!
 

Plačiau

Gyveno Mamytė su dukrele. Mamytė labai mylėjo savo dukrelę, gražiai ją augino, skaniai maitino, daug dainelių jai dainavo, pasakų pasakojo. Taip mylima dukrelė augo graži, protinga, bet kuo toliau, tuo šaltesnė ir piktesnė darėsi mergaitės širdelė. Jei Mamytė paprašydavo padėti, dukrelė atsikalbinėdavo: „Nenoriu dabar dirbti. Tingiu”.

Plačiau