Irena Žurumskienė

Laukiu

Eilėraštukas „Tipu –Tapu“ skaitytojams

Aš taip laukiu sniego
Ir baltų Kalėdų,
Kad dangus nušvitęs
Laimės palinkėtų –
Žemei ir paukšteliui,
Miško voverytei,
Jūroj ant bangelės
Miegančiai žuvytei.
Šviesos spindulėlis,
Kad visus lankytų,
Mamą ir tėvelį.
Brolį ir sesytę.
 

Komentarai