Redakcija, Kontaktai

ADRESAS
 
„TIPU TAPU“ redakcija
Algirdo g. 31, Vilnius LT-03219
Tel. mob. 8~687 130 02
El. p. info@tiputapu.lt

REKVIZITAI
 
Žurnalą „Tipu Tapu“ leidžia ir projektui vadovauja -
UAB „Informacijos vadybos agentūra“, www.iva.lt
Algirdo g. 31 LT-01122 Vilnius
Įmonės kodas 1257 15764
PVM kodas LT 100001 289 215
Faks. (8 5) 213 63 93
Tel. mob. 8~687 130 02
A.s. LT 11 7044 0600 0155 0736
SEB bankas, Vilniaus filialas
 
Direktorė Imandra Daukšienė
 
REDAKCIJA

Redaktorė Imandra Daukšienė - el. p. imandra@tiputapu.lt arba info@tiputapu.lt
Kūrybinės grupės vadovas Juozas Nekrošius – el. p. juozas.nekrosius@gmail.com
Meninis redaktorius Eglė Šablevičiūtė-Gaigalienė - el. p.  egle.sableviciute@gmail.com   
 

Bendradarbiai (dailininkai, rašytojai, žurnalistai ir kt.): Kauno krašto kūrybinės iniciatyvos vadovas Stanislovas Abromavičius,

Dailininkai: Aušra Čapskytė, Indrė Čiapaitė Sakalauskienė, Vida Alesienė, Alfreda Steponavičienė, Irena Daukšaitė-Guobienė, Lidija Glinskienė, Rolandas Bilinskas, Valentinas Ajauskas, Eglė Valiūtė, Herta Matulionytė-Burbienė, Nijolė Šaltenytė, Daiva Gudelytė, Asta Rudminaitė, Giedrė Petrauskaitė, Martynas Vilimavičius, Gediminas Akelaitis, Arūnas Žilys, Paulius Juodišius, Aušra Lisauskienė, Sigitas Šniras, Vaida Juozapaitytė, Gretė Siliūnaitė, Danguolė Lunskienė, Leonardas Gutauskas, Algė Varnaitė ir kt.