Ramutė Skučaitė

 Poetė eilėraštį skaito "Tipu Tapu" šventėje, Vilniaus Mokytojų namų kiemelyje (2009 07 08).

Plačiau

 Poetė eilėraštį skaito "Tipu Tapu" šventėje, Vilniaus Mokytojų namų kiemelyje (2009 07 08).

Plačiau

Sublizgėjo ašarytė.
Leisti ristis ar nuryti?

Jei nurysiu – bus kita
Tokia pat – neišverkta.
Irgi žvilganti karšta
Ašarytė kaip šita.

Plačiau

Šiandien rytą nutilo
Visos miesto papūgos, -
Papūgėlė Saulelė
Atsikėlė surūgus.

Nuo kartelės Saulelė
Ne ta koja nulipo,
O prie sparno Saulelės
Grūdo lukštas prilipo.

Plačiau

Yra pasauly keistas sapnas.
O keistas jis todėl, kad slaptas:
Sau tyliai vaikšto ir atrodo
Lig šiolei niekam nesirodo.

Jis pilnas vėjų ir žvaigždžių,
Kalnų viršūnių paslapčių,
Sparnelių ir sparnų lengvumo,
Upelių rytmetį melsvumo
Ir dar kitų mielų dalykų
Nuo pat Kalėdų lig Velykų!

Plačiau

Kai ima žaliuoti daržai,
Sujunda sukrunta driežai.
Kai ima žaliuoti daržiukai,
Tuoj – vienas po kito driežiukai.

- Koks džiaugsmas, kad dygsta, kad žalia! –
Taip džiaugias driežai ir drieželiai.

Plačiau

Mes abudu šiandien tylim,
Nes abudu nusivylėm –
Aš ir stalas – mes abu –
Baltu popieriaus lapu:

Vakar kaip gėlė žydėjęs
Ir kažką gražaus žadėjęs,
Šiandien tyli po ranka –
Nei žodelio, nors tu ką!

Plačiau

Štai – pakabintas pranešimas:
Bus iškilmingas sutikimas.
Liepiu visiems jau šiandien ruoštis –
Šukuotis, praustis, kirptis, puoštis,
Nes po Kalėdų pas mane
Atvyks labai garbi viešnia!

Tai toks karaliaus pranešimas.
O štai, koks buvo sutikimas:

Plačiau

 

Švilpauja miške birželis –
Miškas žalias žalias žalias!
Miškas kvepiantis, gėlėtas,
Saule ir juoku užlietas!
Plačiau

Kai lazdyne riešutų rudų prinoko,
Tai rudieji voveriukai ir sušoko:
Kremta riešutus –
Nė vienas nenukris!
 

Plačiau

Ak, linksmutė atsikėlė
Šįryt Sniego princesėlė!
Mat aplink- sniegų sniegai!
 

Plačiau

Nesigąsdinkit labai –
Buvo septyni siaubai.
Ir įspėti jus skubu –
Buvo trylika baubų.
 

Plačiau

Senės raganos anūkai –
Trys gauruoti raganiukai:

Vienas kiškio daržą mina,
Antras – avį paklaidina,
Ir abu, nakties sulaukę,
Kaip vilkai lig ryto staugia.
 

Plačiau