Ramutė Skučaitė

Vaikai, siaubai ir baubai

Nesigąsdinkit labai –
Buvo septyni siaubai.
Ir įspėti jus skubu –
Buvo trylika baubų.

Štai kaip viskas atsitiko,
Nors ir nieko neįvyko:

Į madą atėjo siaubai
(Jūs žinot).
Jiems baisiai pavydėjo baubai
(Nežinot).

Siaubus visur vadina,
Siaubai visur vaidina –
Ekranuose siaubai,
Ir knygose siaubai.
O baubus apskritai užmiršo,
Tai baubai užmiršti įniršo.

Tada ir pasakė baubai:
- Per daug nesidžiaukit, siaubai!
Mus užmiršo,
Mes įniršom,
Bus peštynės,
Bus muštynės!

Vaikai, išsigandę labai,
Atėjo ir tarė:
- Baubai!
Atleiskit už viską siaubams,
Jie kartais įtinka vaikams!
Išvis čia peštynės netinka –
Baubai mums taipogi patinka!
Mes prašom išgirsti vaikus –
Geriausias sprendimas - taikus!

Dvi valandas truko derybos,
Bet liko neperžengtos ribos,
Baubai savo įniršį laikė
Ir su siaubais susitaikė.

Vėliau – ir siaubai, ir baubai
Vaikams įkyrėjo... Labai!
    Piešė Jūratė Račinskaitė

Komentarai