Ramutė Skučaitė

Juoda ant balto

Mes abudu šiandien tylim,
Nes abudu nusivylėm –
Aš ir stalas – mes abu –
Baltu popieriaus lapu:

Vakar kaip gėlė žydėjęs
Ir kažką gražaus žadėjęs,
Šiandien tyli po ranka –
Nei žodelio, nors tu ką!

Kad prabiltų – neprašysim.
Patys su stalu rašysim.
Balto lapo neprašysim,
Baltą juodu prirašysim.

Taip ir bus!

Komentarai