Ramutė Skučaitė

Raganiukai

Senės raganos anūkai –
Trys gauruoti raganiukai:

Vienas kiškio daržą mina,
Antras – avį paklaidina,
Ir abu, nakties sulaukę,
Kaip vilkai lig ryto staugia.

Trečias – vabalą apklosto,
Sraigiukus mažus paglosto,
Ir, sėdėdamas ant rčsto,
Brolių nuodėmes apmąsto...

Senės raganos anūkės –
Strazdanotos raganiukės:

Dvi – ne savo žirnius aižo,
Lokio priešpiečius išlaižo,
Ir, po vieną išsiskyrę,
Lekia zvimbdamos per girią.

O trečia – avietę skina,
Lokį alkaną ramina:
- Ryk, lokeli, saldžią uogą,
Neminėk, kas buvo bloga...

Niršta senė: du anūkai
Jau visai ne raganiukai!
Na, o jeigu per geri
Pasirodys keturi?
 

 Piešė Jūratė Račinskaitė

 

 

Komentarai