Ramutė Skučaitė

Labai blizganti pasaka!

Štai – pakabintas pranešimas:
Bus iškilmingas sutikimas.
Liepiu visiems jau šiandien ruoštis –
Šukuotis, praustis, kirptis, puoštis,
Nes po Kalėdų pas mane
Atvyks labai garbi viešnia!

Tai toks karaliaus pranešimas.
O štai, koks buvo sutikimas:

Graži princesė atvažiavo,
Anei dienos nepavėlavo,
Taip, kaip derėjo ir įvyko –
Minia princesę pasitiko,
Tik to, ką pamatyt turėjo,
Nematė niekas, nors žiūrėjo.

O kaip sutiko ją minia,
Nematė nei pati viešnia;

Nei pats karalius pasipuošęs,
Sutikt princesę pasiruošęs,
Netgi žirgų neįžiūrėjo,
Mat, karūna per daug žėrėjo.
(kur ne, jei keturias savaites
Ją šveitė keturios tarnaitės!)

Atrodo, kad viešnia supyko,
Nes tučtuojau namo išvyko.

Kalta dėl visko karūna,
Laiku netarus: šveist gana!

Komentarai