Juozas Nekrošius

Tėtis pirko dviratį
Tikrą – jau ne triratį.
Aš važiuoju su šalmu.
Man saugu, o jam ramu.
 

Plačiau

Tamsoje girdėjos juokas –
Naktį juokėsi apuokas.
Jam, pamiršus savo bėdą,
Girioj pritarė pelėda.
 

Plačiau

Tą šilą, apjuostą
Vaivorykštės juosta,

Tą žemę rasotą,
Tą kvepiantį sodą,
 

Plačiau

Auga Jonas,
Vyru tapo,
Pas mamytę
Tipu tapu.

Jonas klumpa,
Greitai kelias.
Juk nelengvas
Vyro kelias!

Plačiau

Pasipūtę išdidžiai
Vaikštinėjo du gaidžiai.

Dėl šiukšlyno
Pyko,
Barės.
Dėl šiukšlyno
Kilo karas.

Plačiau

 

- Nebėra miške tvarkos! –
Šaukia šarka nuo šakos.
Briedis baubia neramus:
- Pragaru pavers namus!

 

Plačiau

 

Sutinku...Nepirkim dramblio.
Ir žirafos neprašau...
Tėti, man mieliausias draugas –
Tas, kurį dažnai paišau.
Plačiau

 

Argi malūnas
Laukų galiūnas?
 
Vėjas už ūsų
Malūną mūsų,

 

Plačiau

 

Rudenėlis jau atėjo.
Skina obuolius Austėja,
Renka uogas, morkas rauna
Ir į savo krepšį krauna.
Plačiau

 

Ar matei, kaip bulves kasė
Mūs Austėja geltonkasė?
Ji darbštuolė, ji ne lepšė –
Mums pririnko bulvių krepšį,
Plačiau

 

Nusikosėjęs,
Sukrypęs
Šlitinėja
Gatvėj Gripas.
Plačiau

 

Du peliukai, du gudruoliai
Sau namelį statė uoliai.
Pelės juokėsi, nes matė –
Jie iš sūrio namą statė.
Plačiau

 

Ar tu mane sapnuoji?
Kad gyvenu, esu?
Ar tau, mane palikus,
Pasauly nebaisu?
Plačiau

 

Kai rasos nurieda,

Per žydintį žiedą,

Į pievą žieduotą,

Į pievą meduotą,

Plačiau

 

Kas ten kala tuku tuku?
Tai – ne tūkstantis
Plaktukų.
Tai – kalėjas duonpelnys,
Geras ir darbštus genys.

 

Plačiau

 

Skruzdėlei Meška kaimynė
Koją netyčiom numynė.
Ir sutriko, ir sumišo,
Skruzdei leteną atkišo:
Plačiau

 

PINGVINAI
Dėvi jie tik fraką juodą,
Baltiniai balti kaip sniegas...
Jie, pabaigę šiaurės puotą,
Pusnyje ramiai užmiega.

 

Plačiau

GAIDYS IR VIŠTA

Užgiedojo mums gaidys:
- Nieks manęs nepabaidys!
Saugau šeimą, viščiukus
Nedrąsius, mažučiukus...

KALAKUTAS

Šuldu buldu pasipūtęs
Stripinėja kalakutas.
Burbuliuoja visą dieną,
Draugo neturi nei vieno...
 

Plačiau

Tikiu į pasaką,
Čiurlionio pasaką!
Žvaigždes visatoje
Ranka aš pasiekiu.
 

Plačiau

Din din per akmenėlį
Sidabro bangos ritas.
Din din pakrantėm aidi.
Din din din din kas rytas.
 

Plačiau

Mėlynuoja šilai, mėlynuoja.
Skamba, aidi garsai dyvini.
Eglių šakos padangę nušluoja.
Kanklių stygos – kamienai liauni.
 

Plačiau

Kodėl rūgštynės rūgščios?
Kodėl avietės saldžios?
Kodėl lelijos baltos?
O žemė – juk pilka!

 

Plačiau