Juozas Nekrošius

Kas gyvena kaime?

GAIDYS IR VIŠTA

Užgiedojo mums gaidys:
- Nieks manęs nepabaidys!
Saugau šeimą, viščiukus
Nedrąsius, mažučiukus...

KALAKUTAS

Šuldu buldu pasipūtęs
Stripinėja kalakutas.
Burbuliuoja visą dieną,
Draugo neturi nei vieno...

KARVUTĖ

Sako man močiutė Morta:
- Gerk, vaikeli, pieno kvortą,
Tepki sviesto, sūrio dėki
Ir sakyk karvutei dėkui...


ARKLYS

Jis kantrus, ramus, darbštus
Traukia arklą ir ratus.
Gera ant jo joti,
Jojant pasvajoti...


KIAULĖ

Kiaulė baloj rausias,
Purvynėly prausias.
Jei stovėtų čia vonia,
Maudytųs lyg ponia.


PELĖ

Net koktu kalbėt ir gėda –
Pelės viską graužia, ėda...
Kviesim katiną, pelėdą,
Lai pagauna pilką bėdą!

KATĖ

Katytę rainą kam bari?
Kol kas ji murkia kambary.
Palaks pienelio, o vėliau
Per naktį vėl medžios, peliaus...


ŠUO

Kai šuo kieme – miegok ramus –
Tave apsaugos ir namus.
Jis jaučia klastą ir apgaulę,
Pasako ačiū net už kaulą.
 

          

           Piešė Vida Alesienė

Komentarai