Juozas Nekrošius

Malūno ūsai

 

Argi malūnas
Laukų galiūnas?
 
Vėjas už ūsų
Malūną mūsų,
 
Tartum barsuką
Tampo ir suka.
 
Vėjas nubunda.
Girnos sudunda.
  
Maišas prayra,
Miltai pabyra.
 
Malūnas čiaudo.
Jam kviečio šiaudu
 
Panosėj brauko
Vėjas ant lauko.

Komentarai