Juozas Nekrošius

Juokas

Tamsoje girdėjos juokas –
Naktį juokėsi apuokas.
Jam, pamiršus savo bėdą,
Girioj pritarė pelėda.

Kas nutiko?
Nieko tokio!
Su visais drauge kvatoki.
Volungės mat ėmė suokti:
- Sveika juoktis! Sveika juoktis!

Juokas krėtė ežį seną,
Juokdamies geniai stukseno.
O nuo gero linksmo ūpo
Kiškiui piškiui plyšo lūpa.

Lapė snapė net vaitojo –
Ašarodama kvatojo.
Šoko leipdamas barsukas,
Stirnos su stirniukais sukos.

Briedis juokės susirietęs,
Net vilkai nustojo rietis...
Miškas džiaugės, miškas ošė,
Vėjas švilpė beržo tošim.

Piešė E.Gelažiūtė

 

Komentarai