Leonardas Gutauskas

Lietaus debesis

Susiginčijo debesys, kurio drabužis gražesnis. Sniego debesėlis pasigyrė baltais kailiniais. Saulėtas debesis – aukso skrandele. Dulkių debesis didžiavosi šilkiniu apsiaustu. Kiekvienas tvirtino, kad jo rūbas – gražiausias.

          Bet lietaus debesis nenusileido:
          - Pažvelkit, kas dar turi tokį vaivorykštės spalvomis tvaskantį, laisvai pasiūtą drabužį!
          Kiti debesys, regėdami skylėtą lietaus apsiaustą, juokėsi:
          - Tai bent drabužėlis! Lopas ant lopo, o tame lope skylė!
 
Piešė Leonardas Gutauskas

Komentarai