Zenė Sadauskaitė

Vėjo lūpos

Vėjo lūpos
Smarkiai pūtė.
Suvirpėjęs po truputį
Atsiplėšiau ir skrendu...
Pavydėjau laisvės vėjui
Ir nupuoliau po padau!

***
Bumt ant tako.
Prasižiojo...
Šypsosi ruda burna.
Anei rankų, anei kojų –
Spyglių skraistė murzina.
 

Komentarai