Stanislovas Abromavičius

Rumšiškių buities muziejuje

Rojus, aš ir Salomėja
Vykstam į Buities muziejų
Pamatyt senų daiktų,
Senoj gryčioj sukrautų.

Jau atvykus sako tėtis,
Kad sijojo miltus rėčiais,
Tešlą minkė, tešlą maišė,
Kepė duoną ir ragaišį.

- Ar duonytės šia galiu
Paragauti su sviesteliu?
- Žinoma, - senelis sako, -
Pila grietinę ir plaka

Kubilėly gražiame.
Pažiūrėt visi eime -
Sviestmušėj iš grietinėlės
Gimsta sviesto gabalėlis.

Ir močiutė: „ Aš menu -
Verpė vilną rateliu.
O iš siūlų suverptų
Audė daug gražių daiktų“.

Net mamytė mūsų žino:
- Rankšluostėliai šie iš lino,
O lovatiesės gėlėtos
Į senas spintas sudėtos...

Nieks tada nesigalėjo,
Kad atvyko į muziejų.
Matėm sviestmušę, ratelį, rėti, -
Ko daugiau gali norėti?!


Komentarai