Marytė Akmantavičiūtė-Kavaliauskienė

Laiškas Rainiui

Rainiui pelės laišką rašo
Ir labai labai jo prašo:
„Nekraipyki savo ūsų
Ir daugiau negaudyk mūsų.

Tu toks didelis, šaunus
Ir turi gražius namus.
Leisk ir mums bėgioti, siausti, –
Negražu mažus juk skriausti.“
 

  Piešė Danguolė Lunskienė

 

 

Komentarai