Marytė Akmantavičiūtė-Kavaliauskienė

Rainiui pelės laišką rašo
Ir labai labai jo prašo:
„Nekraipyki savo ūsų
Ir daugiau negaudyk mūsų.
 

Plačiau

Ant spyglių prismaigstęs lapų
Štai ežiukas tapu-tapu
Nutipena pievele,
Linksmina mus dainele.
 

Plačiau

Štai neklaužada mėnulis
Debesėly linksmas guli.
Išdykavo lig pat ryto
Ir... į šulinį įkrito.
 

Plačiau