Aldona Elena Puišytė

Žvirblis ir gaidys

Ėjo žvirblis palei skardį
Ir sutiko puošnų gaidį. –

Gyrės jam gaidys be galo,
Kokį šaunų rengia balių,

Kiek ten bus žymių svečių.
- Žvirbli, ir tave kviečiu...

Ginas žvirblis, galvą krato:
- Neturiu, gaidy, aš batų.

Frako baliui – neturiu.
Vien tik vandenį geriu.

O tenai, žinau, bus vyno
Ir visokių skanumynų.

Tai ne man, brolyti, ne.
Aš su vargo rudine –

Su nurudusia – netiksiu.
Žvirblis aš esu ir liksiu.

Tu puošnių namų gaidys.
Mano – ne tokia gentis.
 

Komentarai