Aldona Elena Puišytė

Vienišas briedis

- Briedi auksaragi,
Girių karalaiti,
Kas tavo karūną
Taip gražiai išraitė?

Kur tavo pastogė,
Slenkstis samanotas,
Kas tavo bičiuliai
Šios giružės plotuos?

Kas namo palydi,
Kas ten pasitinka,
Kas prie guolio budi
Gruodžio naktį tykią?

Briedis atsiduso:
- Vienas aš, vienužis,
Senas karaliūnas
Šios žalios giružės.

Brolį mano jauną
Čia kulka pakirto.
Šiam keistam pasauly
Nėr man brolio kito.

Nuo tada klajoju
Liūdnas toks ir vienas.
Kaip dangus aptemę
Visos mano dienos.
 

Komentarai