Vilma Banevičienė

Rytas

Atsimerkiu aš ryte
Ir matau vėl sesę –
Tipu tapu tipu ta
Ji linksmai man sako.
Atsikėlė, pamiegojo
Ir iš lovos išropojo.
Kelia, kalbina mane –
Opa, pavėluosime.
Ir mamytė galvą glosto –
Kelkis, nemiegoki!
Šok iš lovos, apsirenki
Ir – nusišypsoki!
 

Komentarai