Vilma Banevičienė

  


Kai už lango sniegas krenta,
O širdy ramu ramu,
Tau ištiesiu baltą ranką –
Palinkėsiu meilės ir gražių svajų!
 

Plačiau

Stovi medžiai pliki
Pasiruošę žiemoti.
Ne žali, o pilki -
Patalėliai pakloti miegoti.
 

Plačiau

Tai ji paglosto,
Tai ji priglaudžia.
Tai ji paskatina,
Tai ji sudraudžia
 

Plačiau

Svajoklė žibuoklė
Ant sniego pražydo,
Pakilęs į dangų
Paukštelis pragydo....
 

Plačiau

Aš laukiu pavasario -
Žibuoklėm pražydusio,
Aš laukiu pavasario –
Paukšteliais pragydusio.
 

Plačiau

Į kiemelį šiandien bėgu -
O kiemely pilna sniego.
Sniego senį aš lipdau
Ir jam pilį pastatau.
Negi senis vienas čia
Ir kas dieną, ir nakčia?
Sniego seniui draugės reikia-
Ką gi vienas jis čia veikia?
Lipdom senį, lipdom senę
Baltą senę besmegenę,
O aplinkui – daug vaikų,
Sniego rutulių baltų.
Štai kokia graži yra
Sniego rutulių šeima!
 

* * *

Plačiau

Ant ąžuolo lapo
Užmigo boružė.
Neburki, nekvieski
Greitos mums žiemužės.
Bus balta, bus šalta
Ir žemė miegos.
Medžius ir namus
Šiltas sniegas apklos.
 

Plačiau

Atsimerkiu aš ryte
Ir matau vėl sesę –
Tipu tapu tipu ta
Ji linksmai man sako.
 

Plačiau

Raudonšonė kepurėlė
Ant galvos, kai atsikėlė.
Pamojavo rankele...
Ar atspėsi kas? ar ne?
 

Plačiau

Lipa sraigė krūmu.
Gal čia sraigių rūmai?
Sraigės namas ant kupros –
Nepames jo niekados!
 

Plačiau

Čia mano kiemas,
Čia aš ne vienas.
Čia mano namas,
Čia aš tarzanas.
Čia aš ne vienas
Naktį ir dieną.
Čia mano namas,
Čia mano kiemas!

 

Plačiau

Pušku pušku takeliu
Su spanguolių krepšeliu.
 

Plačiau

Krenta lapai pamažu,
Pažiūrėkit - kaip gražu!
 

Plačiau

Spanguolėlė raudona
Tupi sėdi ne viena.
 

Plačiau

Sveikinu su prasidėjusiu adventu -
Linkiu ramybės ir tylos,
Linkiu jums meilės ir darnos.
Lai veidą puošia šypsena,
Lai ja prasideda diena.
Lai saugo angelas vaikus,
Suaugusius ir senelius.
Linkiu gerumo iš širdies -
Lai meilė kelią jums nušvies...
Vakarei žvaigždei patekėjus,
Užgims vaikelis Jėzus -
Širdis iš džiaugsmo uždainuos
Ir naują viltį dovanos!

****************************************


 

Plačiau