Aina Kirdulienė

Spalis

Spalis – mėnuo nuostabus,
Nuolat kuria stebuklus:
Teptuku gražiai švytuoja,
Pilku debesiu grūmoja.
Spinduliais geltonais glosto,
Pakutena vaiko skruostą.
Perlus barsto – tai šalna.
Rūką verpia – puošmena!
Grybų pintines prikrauna,
Saldų obuolį ragauja...
 

Komentarai