Tiputapu blogas

Tipu ir Tapu skanduotė

SKRUZDĖ TEMPIA DIDĮ ŠAPĄ,
AŠ SKAITAU TIK "TIPU TAPU".

KAS SU MUMIS TIPENA,
GAUNA DAUGEL DVASIOS PENO...

NEGAILĖK TU SAVO BATŲ,
APKELIAUK PASAULĮ PLATŲ.

-EI, VISI PIRMYN. Į KELIĄ...
PADAI KIBIRKŠTIS NET SKELIA.

JEI, BROLAU, NULEISI NOSĮ,
NIEKO NAUJO NEŽINOSI...

TAPU TAPU - VYRAI ŠAUNŪS.-
SAKO VILNIUS, DŽIAUGIAS KAUNAS..
O VISA LIETUVA
PRITARIA: - KARTU EIVA!