Tiputapu blogas

Tipu ir Tapu įsakymai sau ir kitiems

1. Pasitikėk savimi – savo galimybėmis.
2. Būk punktualus ir garbingas.
3. Laikykis duotojo žodžio, bet suklydęs, nesigėdink – prisipažink.
4. Gerbk kitų darbus, būk teisingas ir atlaidus kitiems.
5. Nesipuikuok, bet nuoširdžiai didžiuokis savo gerais darbais.
6. Būk kantrus, atkaklus, nuolat siek savo tikslo.
7. Treniruok savo kūną. Nepanaudok savo jėgos piktam. Visada apgink silpnesnįjį. Ypač mergaites. Būk kilnus riteris!
8. Būk darbštus ir ugdyk valią. Siek savo idealo, mokykis iš didžiavyrių!
9. Pažink gyvenimą. Tavo rankos daug gali! Tik darbštiesiems paklūsta pasaulis!
10. Per gyvenimą eik su šūkiu: KASKART ARČIAU GROŽIO, GĖRIO IR TIESOS!