Įdomybės

Kokį būrelį pasirinkti vaikui?

Smalsūs, judrūs ir imlūs supančiam pasauliui vaikai paprastai demonstruoja daug talentų ir turi įvairiausių polinkių. Išrinkti jiems užsiėmimą, kur galėtų geriausiai save realizuoti, yra svarbus, bet tik pirmas žingsnis. Kaip ir visose veiklose, taip ir čia svarbus sėkmės variklis yra motyvacija, apie kurią mažai kas susimąsto. Net ir suaugusiam ir susiformavusiam žmogui svarbu, kad jo veikla būtų prasminga ir atneštų pasitenkinimą, o ką jau kalbėti apie vaikus - jiems palaikymas, įvertinimas ir paskatinimas yra daug reikšmingesnis.
 

Vaikus stengiamės gražiai auginti bei puoselėti. Mes juos sveikai maitiname, suteikiame patogias gyvenimo sąlygas, bendraujame ir išdykaujame, kad tik jie būtų laimingi. Ir mokome juos gyventi: turtingai, sėkmingai, turiningai ir prasmingai. Todėl šalia bendrojo išsilavinimo mažosios atžalos gauna asmenybės ugdymo programą, kuri mūsų, gimdytojų nuomone, turėtų užtikrinti šviesią ateitį.

Kaip žinoti, ar mūsų pasirinktas vaiko ugdymo kelias yra teisingas? Psichologės Vitos Čioraitienės teigimu, didžiausia tėvelių klaida, parenkant laisvalaikiui būrelius, yra vaiko norų nepaisymas, o tėvų svajonių įgyvendinimas: jeigu mama svajojo piešti, vaikas atiduodamas į dailės būrelį, o jeigu tėvelis norėjo būti krepšininkas, sūnus, tegul ir neturintis duomenų, vedamas į krepšinio mokyklą. Tėveliams atrodo, kad vaikas tobulėja. Dažnai priverstinai ugdyti, jau užaugę žmonės turi emocinių problemų ir nebenori paimti į rankas teptuko, smuiko, ar kamuolio.

Neperlenkiant lazdos
Pasak psichologės, teisingiausiai elgiasi tie tėvai, kurie į vaikų būrelius žiūri kaip į saviraiškos būdą, teikiantį malonumą. Tėvai geriausiai pažįsta savo vaiką, žino, kas jam labiausiai sekasi ir parenkant būrelį reiktų pirmiausiai atsižvelgti į tai. Judresniems reikia sportinių būrelių, ramesniam vaikui - keramikos, dailės, muzikos, kur jie galėtų save išreikšti. Nors kartais mamos savo drovesnes mergaites veda į modeliukų mokyklas, kad jos pajustų savo vertę, mokėtų save išreikšti, pateikti ir pristatyti. Tai kartais padeda, bet gali ir sužlugdyti. Tėvai turi susigaudyti, ar jie neprimeta savo nuomonės. Tai labai dažnai pasitaiko menininkų, medikų, teisininkų dinastijose. Tada šeima vaikui automatiškai priskiria veiklos pobūdį ir profesiją, daug nesvarstydama ir nepaisydama vaiko norų.

Dažna nuostata tokia: jeigu vaikas nieko nelankys, bus gatvėje, kieme, kur jis automatiškai bus sugadintas, todėl jį reikia kuo labiau apkrauti, kad turėtų kuo mažiau laisvo laiko. Lyg ir norma tampa, kai jau darželinukai pradedami mokyti japonų ar ispanų kalbos, muzikos, šokių, kovų menų, o jei dar lieka laiko - dar ir dailės ar plaukimo paslapčių. Mylintys tėvai nori išugdyti savo vaiką kažkuo ypatingu ir dažniausiai persistengia - vaikas patiria didelį fizinį krūvį ir emocinę įtampą. Kaip taisyklė, toks ypatingas vaikas sunkai pritampa prie bendraamžių, nes neatitinka jų gebėjimo lygio, o vyresni nepripažįsta jo, nes protingesnis mažiukas - nepriimtina kompanija. Lengviausiai pritapti prie bendraramžių, kai vaikas savo gebėjimais atitinka vidurkį.
 

Mano vaikas nebenori lankyti būrelio
Pasirūpinus, kad vaikas nebūtų gatvėje, svarbu, kad nuolat išliktų tėvų ryšys su vaiku. Lankantis vaikui ugdymo pamokėlėse, svarbiausia, kad jis ten gerai jaustųsi ir norėtų vėl sugrįžti. Tėveliai, kurie išrenka būrelį ir sumokėję mokestį, atsipalaiduoja ir galvoja, kad dėl savo atžalėlės padarė viską - iš tikrųjų nieko reikšmingo nenuveikė. Jeigu po kurio laiko paaiškėja, kad vaikas nebenori lankyti užsiėmimų, išsiaiškinti priežastis ne visada paprasta.
Psichologė V. Čioraitienė pataria atkreipti dėmesį į kelis dalykus, norint, kad vaikai sėkmingai įveiktų tėvų numatytą ugdymo programą: parinkti užsiėmimus, savo pobūdžiu labiausiai atitinkantį vaiko temperamentą ir pomėgius, ir tai geriausiai daryti tariantis su pačiu vaiku, domėtis jo veikla ir pasiekimais bei pasirūpinti motyvacija, kad vaikas norėtų lankyti būrelį. Apie pastarąją tėvai paprastai nesusimąsto arba jeigu ir galvoja - tai klaidingai.

Motyvacija
Pirmas teisingas motyvacijos žingsnis yra būrelio parinkimas. Natūralu, kad perkant vaikui žaislus, atsižvelgiama į jo norus. Taip pat turėtų būti įvertinami ir vaiko pageidaviami įrengiant jo kambarį, parenkant baldus, drabužius - tai yra dalykai, kuriuos vaikas suvokia kaip savo erdvę ir privatumo zoną.

Būrelio parinkimas vaikui yra toks pats svarbus - juk žinom, kad kai kuriuos žaislus vaikai myli labiau nei kitus. Jeigu užsiėmimai bus vaikui mieli, pirmas žingsnis žengtas teisingas. Vėliau - nuolatinis bendravimas ir pokalbiai, kokie jo pasiekimai bei nesėkmės, kaip vaikas jaučiasi būrelyje, kas jį jaudina ar džiugina. Svarbu parodyti lankomo būrelio privalumus. Yra vaikų, kurie mokykloje sunkiau pritampa, o būreliuose, suradę tinkamą terpę saviraiškai, atsigauna. Tarkim mokykloje sunkai sekasi mokytis, o dailės būrelyje vaikas išmoksta gražiai piešti. Pagyrimai: „Žiūrėk, kaip tau puikiai sekasi piešti, tau labai šauniai gaunasi, tu labai talentingas" yra stipri motyvacijos priemonė.
 

Ramunė Repčenkaitė-Majithia, 8 metų dukrą leidžia į šokių bei muzikos būrelius ir teigia, kad užsiėmimus parinko atsižvelgdama į jos polinkius ir norus. "Šarlotė susirado draugų, ją mėgsta mokytojai, jai gerai sekasi ir matome, kad mergaitė noriai lanko užsiėmimus, laukia jų," - pasakoja Ramunė. - „Labai smagu yra tai, kai per šeimos šventes mažoji demonstruoja savo išmoktus šokius: mes būnami sužavėti jos pasiekimais, džiaugiamės, pagiriame, ir tai skatina dukrą mokytis naujų šokių ir juos tobulinti. Labai smagu, kai klubas nuolat kas kelis mėnesius organizuoja koncertus, kurių metu visi būrelio vaikai prisato tėvams, seneliams ir draugams savo programėles, po kurių vyksta bendras vakarėlis, valgomas didžiulis ir skanus tortas bei aptariami rezultatai. Kuriama tokia vaikų ir tėvų bendruomenė, kurioje visiems gera būti."

Kad norėtųsi grįžti
Klubo Šokiai.lt, kuriame vyksta tokios šventės, vadovė Jelena Aleksandarvičienė, pasakoja, kad į vaikų šokių akademiją priimami visi vaikai be jokios atrankos, nepriklausomai nuo fizinių duomenų - svarbiausia, kad vaikai norėtų šokti. O kad jiems tas noras nedingtų, net dar labiau sustiprėtų, buvo pasinaudota tarptautine vaikų šokių akademijų patirtimi ir pritaikyta mūsų sąlygoms. „Tėvai, atvedę vaikus, nori, kad jie išmoktų šokti. Tam reikia pastangų ir darbo, o vaikai, ypač mažesni, labiau mėgsta žaidimus, šokių judesių tobulinimas jiems ilgainiui tampa nuobodus. Todėl, remiantis vaikų psichologiniais ypatumais, sukurta programa, kurios esmė - vaiko skatinimas ir motyvacija." - pasakoja J. Aleksandravičienė. -„Vaikams patinka, kai jie gali pasirodyti ir pasigirti savo pasiekimais tėveliams šokių atestacijos metu, todėl pamokose stengiasi išmokti kuo daugiau. Repeticijų metu, šalia mažųjų visada yra globėjai - vyresni, profesionalūs šokėjai, kurie globoja, pataria, parodo ir pasirodymų metu šoka kartu - tokiu būdu vaikai jaučiasi saugūs, dingsta įtampa ir šokis tampa tikra pramoga. Vaikai žino, kad nebus nubausti, jeigu jiems kartais ir pavyks prasčiau, nes nėra jokios vertinimo balais sistemos, mes neskatiname konkurencijos tarp vaikų. Jiems reikia ne tiek jau daug - nuoširdaus pagirimo, todėl lieka labai patenkinti, gavę įvertinimo ženkliukus - juos noriai segasi ant krūtinės arba kuprinės, o paskui rodo savo draugams. Ilgainiui mokytojai įžvelgia vaikus, turinčius sportininko charakterį ir psichologiją ir gali pasiūlyti vaikui ir tėvams rimčiau užsiimti sportu - tada tokie vaikai pakviečiami į sportininkų būrelį."

Dainininkė Karina Krysko pasakoja, kad vaikystėje tėvai jos niekada neversdavo daryti tai, ko nenori ir būrelių pasirinkimas priklausė tik nuo jos pačios. „Lankiau tokius būrelius, kurie man patikdavo ir kuriuose man būdavo įdomu. Kai tavęs niekas neverčia daryti ko nors per prievartą, kai uturi širdžiai mielą užsiėmimą, savaime norisi įsilieti į tau patinkančią veiklą ir siekti rezultatų, arba tiesio pajausti malonumą. Labai norėjau išmokti šokti, bet ne bet kaip, o labai gerai. Vaikystėje buvau labai kukli ir nedrąsi, o šokiai man buvo kaip saviraiškos forma. Tai buvo tam tikra energijos iškrova, kai viskas gera ir bloga, susikaupusio manyje, galėjau išreikšti šokio judesiais. O kur dar bendravimas su bendraamžiais, nauji draugai, kelionės, įdomus gyvenimas... Vėliau pati dirbdama šokių mokytoja, ypač su vaikais, žinojau, kad jiems turi būti ne tik vadovas, bet ir draugas: kiekvienas jų nori būti pastebėtas, įvertintas. Gal ir ne visiems taip greitai pavyksta įvaldyti šokių judesius, bet jeigu jie stengiasi, nuodėmė to nepastebėti, nepagirti, nepaskatinti. Kai vaikai puikai jaučiasi, jie ne tik skuba į repeticijas, bet ir draugų atsiveda."

Konkurencijos skatinimas būreliuose
Yra tokių vaikų būrelių, ypač sportinių, kuriuose skatinama konkurencija. Psichologės Vitos Čioraitienės teigimu, tai yra tada, kai akcentuojama lyderystė, negalvojant apie vaiko savijautą. Gabiems vaikams, kurie siekia didelio tikslo, mokosi būti stiprūs ir atlaikyti konkurenciją, lyderystės skatinimas padės, juos užgrūdins. Kitus vaikus, kurie neatlaikys tos konkurencijos, tai gali traumuoti ir jie morališkai palūš. Jeigu šalia nebus suprantančių tėvų, kurie gali padėti susivokti, vaikai gali nusivilti ir pasijusti labai nevertingi. Natūralu, kad jie nebenorės toliau lankyti užsiėmimų. Geriau būtų, kad būreliuose būtų suteikiama daugiau laisvės saviraiškai, kad vaikams patiktų užsiimti ta veikla ir jie jaustų malonumą.
„Svarbu suderinti du dalykus: iš vienos pusės patenkinti tėvų lūkesčius, iš kitos - kad vaikas jaustų pasitenkinimą ir rastų geriausią saviraiškos formą," - teigia V. Čioraitienė. - „Todėl reikia kalbėtis su vaiku ne tik apie jo pasiekimus, bet ir apie jo savijautą."

Pagal www.moteris.lt


Komentarai