Violeta Palčinskaitė

Išdykėlė pūga

 

- Oi, pūga, pūga, pūga,
Kur buvai per naktį, ką?
 
Aš visuos kiemuos buvau;
Medžiams kailinius siuvau.
 
Tai dabar jau jiems nešalta
 Turi po kailinį paltą.
 
- Oi, pūga, pūga, pūga, -
Ką ryte veikei tu, ką?
 
Išėjau į tyrą orą,
Išdažiau kiekvieną tvorą.
 
- Oi, pūga, pūga, pūga,
Ką darei per dieną, ką?
 
 

Komentarai