Petras Panavas

Vėjas

Žydras vėjas lyg šlavėjas
Iš rytų, iš pietų
Debesėlį varinėja
Virš laukelių plačių.

Šiaušia krūmą ir pakrūmę,
Mėto varnas dangun.
Per pakrūmes vaikas dumia,
Bet užkliūna – ir bumbt.

Vai tai minkštos samanėlės,
Vai tai gera gulėt!
Klykia pešamos varnelės,
Lekia plunksnos žolėn.

Žydras vėjas lyg šlavėjas
Jas sušluoja krūvon
Ir per lauką varinėja
Kojytėlėm kreivom.

Pasigavęs žirgą, raitas
Nušuoliuoja laukias,
O pakrūmėj lieka vaikas
Paausiais suveltais.

Komentarai