Nijolė Morkūnaitė

Šventos Kalėdos

UŽSNIGTI JAU LAUKAI,
UŽPUSTYTI TAKAI –
GRUODIS ŽENGIA, JĮ LYDI MĖNULIS.
PIKTAS VĖJAS ŠIAURYS
DŪKSTA, BELDŽIA DURIS:
TOKIĄ NAKTĮ IR GIMĖ DIEVULIS.

MUMS, VAIKAMS, NEBAUGU
IR VISAI NESVARBU,
KAD NUKLYS KAS PER PŪGĄ IŠ KELIO,
KAI NAKTIS NUSILEIS,
TAI LAUKIMAS ATEIS:
PRIE EGLUTĖS MES LAUKSIM SENELIO.

KAI SUSTOSIM RATU,
ŠOKTI KVIESIM KARTU:
KOKIOS PUIKIOS, SENELI, KALĖDOS!
BUS UŽ LANGO GRAŽU,
NES MATAU – PAMAŽU
BALTU PATALU SUTEMOS RĖDOS.

 

Komentarai