Jonas Mačiukevičius

Laputės ir zuikučiai

Dvi laputės,
Dvi laputės
Kepė  skanią antį.
Dvi laputės,
Dvi sesutės
Savo šventę šventė.

Du zuikučiai,
Du zuikučiai
Ant plačių rogučių
Dviem sesutėm,
Dviem laputėm
Vežė daug...smagučių!

Komentarai