Janina Ulinskienė

Klausimėlis

Greit rugsėjis atskubės,
Gal mokyklon eit reikės?
Gal nespėsiu aš užaugti,
Metelius reikės palaukti?

- Negi būsiu dar per mažas!
Papt man ašarėlės lašas.
Į mokyklą greit ryte
Eisu aš su sesute!

Būsiu, mama, pasiruošęs,
Valgysiu kas rytą košę,
Laistysiu visas gėles
Ir išmoksiu raideles!

Kad tik mokykla priimtų,
Suskaičiuosiu ligi šimto,
O rašyt išmokys sesė...
Kaip sėdėt norėčiau klasėj!
 

Komentarai