Gediminas Griškevičius

Saulėtekio karaliai

Lietutis
Duos grybų,
Dievulis –
Kantrybę,
Mamutė
Vaikutį
Su meile
Priglaus,
Mažųjų
Teisybė
Pasaulyj
Beribiam
Nuo saulės
Tekos
Lig laidos
Karaliaus.
 

Komentarai