Alma Karosaitė

Per rugsėjo tirštą miglą
Ėjo Rainiai į mokyklą
Uodegėlėm išriestom
Ir akytėm išplėstom
 

Plačiau

Ėjau ir spalį sutikau.
- Oi, koks tu šaltas! -
Jam sakau. –
 

Plačiau

Pirmą balos dar užšąla.
Antras mėgsta linksmą melą.
Trečias- su šimtais žiedų –
Dar gražesnis už tuos du!
 

Plačiau

Oi, kaip čia gražiai pašalę...
Jau žiemužė. Tra Ha Ha!
Lekia zuikis - ir pušelę
Brūkšteli uodegėle!
 

Plačiau