Alfonsas Jonas Navickas

Karklinė Nendrinukė

Jau klausaus ne pirmą kartą:
Paukščiai suruošė koncertą.
Va nendrynas, pagirys,-
Čiulba visas jų būrys!
Užgiedojo - tai Alksniukė,
Starta jau, gal Musinukė...
Tik kur jos? Jų nematyti!
Reikia dar apsidairyti.
Bet kas tai? Ant nendrės tupi
Mūs mažoji Nendrinukė!
Ji viena gražiai giedojo
Ir kitas mums pamėgdžiojo...

 

Komentarai