Alfonsas Jonas Navickas

Irkliukų orkestras

- Kur skubi, Irkliuke?
- Į orkestro šventę.
Aš turiu ten būti.
Aš - juk muzikantė!

O tyla aplinkui!
Net žiogai pritilo.
Šventėn susirinko
Daug vabzdžių nuo šilo...

Dirigento gestas.
Strykai sulinguoja.
Šauniame orkestre
Ir Irkliukė groja.

 

Komentarai