Naujienos

Vasara "Tipu Tapu" numeryje


 Naują žurnalo vasaros numerį vartykite ir skaitykite ČIA:  https://issuu.com/iva.lt/docs/tipu_tapu_nr.2_2023 

Rubrikoje „Eilėraštukų lietus“ kartu su poetais J.A.Navicku, V. Baltrėnu, Z. Gaižauskaite, A. Karosaite ir kitais autoriais džiaugsimės vasaros malonumais, skraidysime su bitute, žuvėdromis, skanausime medutį.

 Saulutė atkeliavo ir į rubriką „Mama, paskaityk“ kartu su rašytojo Raimondo Kašausko kūrinėliais „Arvydas ir saulutė“ bei „Kaip žiogelis groja“.
 
 Muzikinėje svetainėje „Do-rė-mi“ kompozitorius A. Žilys ir poetas V. Baltrėnas sukūrė nuotaikingą dainelę „ Su vasara žalia“, iliustruotą dailininkės V/Alesienės piešinuku.
 
 Rubrikoje „Ar žinai?“ minėsime Lietuvos lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą 90-ąsias metines ir sužinosime jų drąsaus, bet tragiško skrydžio istoriją.
 
 Rubrikoje „Linksmoji kertelė“ spausdinami poetų J. Nekrošiaus ir P. Žemkausko linksmi eilėraštukai apie šarką ir tėčio ūsus.
 
 Rubrika „Lietuviais esame mes gimę“ vienija visus lietuvius: ir gyvenančius savame krašte, ir svetur. Šiame numeryje pasakojama apie lituanistinę mokyklą Nyderlanduose „Varpelis“, įkurta Hagos mieste 2007 metais  ir „Malūnėlis“ – 2015 m. Amsterdame.
 
Rubrikoje „Klausutės mįslės“ spėliosime poeto S. Abromavičiaus sukurtas mįsles „Vasarą prisiminus“.
 
Rubrikoje „Oi, tai buvo, tai nutiko“ prisiminsime lietuvių liaudies pasaką „Eglė žalčių karalienė“ – apie Eglę ir keturis jos vaikučius: Ąžuolą, Uosį, Beržą ir Drebulėlę.
 
Rubrikoje „Nauja knyga“ pristatoma leidyklos „Nieko rimta“ knygutės vaikams: „Petsono ir Finduso užduotys. Raidės ir žodžiai.“, „Dangaus žvaigždelė“, „5 minučių pasakos apie laukinius gyvūnus“.
 
 Atvėrus tautosakos skrynelę, išimsime trumpus pasakojimus apie ežį puškorių ir jo istorijas, kurias apipavidalino dailininkė A. Lisauskienė.
 
 Rubrika „Su meile vaikams“ skirta rašytojo Prano Mašioto 160-osioms gimimo metinėms. Sužinosime apie rašytojos gyvenimą, kūrybą, paskaitysime apsakymėlį apie „Paliegusią obelį“.
 
 Rubrikoje „Poezija“ pasidžiaugsime poeto S. Abromavičiaus eilėraščiais, iliustruotais dailininkės A.Čapskytės piešiniais.
 
 Rubrikoje „Kur matyta, kur girdėta“, perskaitę Leonardo Gutausko kūrinėlį apie sraigę ir jos namelį, kurį nutarė visada su savimi nešiotis.
 
 Rubriką „Vaikų kūryba“ puošia Vilniaus vaikų darželio „Citrinukas“ spalvingi piešinėliai.
 
 Šio numerio viršelį piešė dailininkė Daiva Gudelytė.
 
 Žurnalo projektą („Tipu Tapu – pirmieji žingsniai į literatūros, meno ir istorijos šalį“) remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Šio projekto įgyvendinimui 2023 metams Fondas skyrė penkis tūkstančius eurų.
 
P.S. klaidos atitaisymas 10 psl. <..Prieš 90 metų, 1933 m. liepos 15 d., Lietuvos lakūnai S.Darius ir S.Girėnas...>

Komentarai