Naujienos

„Tas genelio margumas – rašome ir skaitome vaikams“


 Per Lietuvą nuskriejo tarptautinė Poezijos pavasario paukštė, palikusi neišdildomus įspūdžius ir kauniečiams vaikams, rašytojams, poetams.

Tradicinė, tarptautinė XX vaikų knygos šventė – poezijos pavasario festivalis surengtas A. Matučio tėviškėje Zomčinėje. Jos sumanytojais prieš dvidešimt metų buvo XXVII knygos mėgėjų draugija, Lietuvos universitetų moterų asociacija. Partneriais 2000 – 2014 metais buvo ir Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka. Sumanytojai tęsia šventės, virtusios festivaliu, tradicijas ir šiais metais įsirašė į Poezijos pavasario renginių programą. Šventė „Tas genelio margumas – rašome ir skaitome vaikams“ vyko Marijampolės apskrityje, . Igliaukos seniūnijoje, Zomčinės kaime, Anzelmo Matučio gimtinėje..

Šių metų šventėje dalyvavo ir savo naujausius kūrinius skaitė rašytojai, poetai: Laimonas Inis, Zita Gaižauskaitė, Indrė Sekevičienė, Valdas Baranauskas, prelatas prof. Vytautas Steponas Vaičiūnas, Vytautas Nausėda, Irena Žukauskaitė-Jacevičienė, Saulutė Genovaitė  Markauskaitė Klausėmės poeto iš Punsko Sigito Birgelio poezijos. 
Šventės globėjas LR Seimo narys Egidijus Vareikis sveikindamas šventės dalyvius, t..p. skaitė savo poeziją, prisiminė pirmuosius vaikystės eilėraščius. 
Apie poeziją, literatūrą, šio krašto istoriją, Zomčinės vardo kilmę kalbėjo istorikas, Sūduvos krašto mokslo, istorijos ir kultūros draugijos vicepirmininkas, XXVII knygos mėgėjų draugijos narys Kęstutis Subačius.
Žalumoje skendinčioje A.Matučio tėviškėje skambėjo Aleksandros Danutės Žiedelienės ir Lijanos Žiedelytės įkurtos dainos ir šokio studijos „Saulutė“ atliekamos dainos. A.Matučio gimnazijos šokio kolektyvas „Tryptukas“ parodė Lietuvos etnografinių regionų metams skirtą programą, o jaunieji šios gimnazijos literatai teatralizuotai pristatė naują Ramutės Bidvienės knygą „Kai aš sodžiuj vasarojau“. 
Šventės dalyviai ir svečiai žavėjosi originaliai ant senojo kluono eksponuotais respublikinio vaikų piešinių konkurso darbais pagal A. Matučio kūrybą. Darbus ruošė: Menų studija "Linksmos spalvos", vadovė - dailininkė Žimantė Žindulienė, Vilniaus Ozo lopšelis-darželis, "Aitvarėlių" grupės vaikai (5m.), vyr. auklėtoja Aušra Semėnaitė ir Vilniaus Genio pradinės mokyklos 2A klasės mokiniai, mokytoja metodininkė Eglė Vaitkevičienė. Parodą pristatė jos organizatoriai - LUMA Vilniaus II skyrius, pirm. Eglė Prieskienienė ir dr. Ina Dagytė. Su šia paroda visą vasarą bus galima susipažinti Kaune, Maironio lietuvių literatūros muziejaus vaikų literatūros skyriuje. 
Dėkingi esame šventės geradariams – UAB „Naujasis Nevėžis“, UAB |Kauno alus“ už vaisvandenius,
Kauno Europe direct centrui (vad. Diana Lukoševičiūtė-Burneikienė), Lietuvos valstiečių ir žaliųjų Marijampolės skyriui, pirm. Kęstučiui Mažeikai, Europarlamentaro B. Ropės biurui, rašytojui Laimonui Iniui, padovanojusiems vaikams knygų, kompaktinių diskų. Dėkingi  partneriams Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriui, Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Igliaukos padaliniui, Igliaukos seniūnijai, Igliaukos moterų klubui. 
Džiaugiamės, kad įsimintina šventė bus ir dalyvavusiems Sigitos šeimynos vaikams iš Kauno. 
 

Komentarai