Naujienos

Tarptautinė vaikų knygos diena


 Tarptautinė vaikų knygos diena pradėta švęsti 1967 metais, jos idėją iškėlė Tarptau­tinė vaikų knygos taryba (IBBY). Kiekvienais metais kuri nors šalis yra tos šventės rėmė­ja. Tos šalies rašytojas ra­šo kreipimąsi, atvirą laišką pasaulio visuomenei, o dailininkas kuria plakatą. 

Tai, kad šio rašytojo gimtadienis pasirinktas kaip Vaikų knygos diena, kad jo vardu pavadintas pagrindinis pasaulinis apdo­vanojimas už kūrybą vaikams, rodo, kokia svarbi vieta vaikų literatūros istorijoje skiria­ma šiam didžiam menininkui. Jo vardas tapo savotiška vaikų literatūros ir apskritai pasakiškumo, poetiškumo emblema.


Komentarai