Naujienos

Su Šv. Velykomis


 Pranas PANAVAS

VELYKOS

Virš Velykų dvaro

Aitvarai lakiojo.

Į Velykų stalą

Margučius nešiojo.

 

Prie Velykų stalo

Sukusi suktinis.

Virš Velykų dvaro

Suposi sūpynės.

 

Ir siūbavo dangūs,

Ir siūbavo žemė,

Kažkur upės rangės,

Kojos dangų rėmė.

 

Iliustracija Giedrės Petrauskaitės

 

 


Komentarai