Naujienos

Su Šv. Velykomis


Sveikiname visus, ir mažus, ir didelius su gražiausia pavasario švente - Šv.Velykomis! LInkime gražių stiprių margučių! Ridinkime, daužykime margučius ir garsiai kvieskime Pavasarį į Žemę!

Aldona Elena PUIŠYTĖ
 
VELYKOS
 
Prie giružės pempės klykė:
– Jau Velykos, jau Velykos!
 
Kiškiai margins margučius,
Eis pas mešką į svečius…
 
Margučius kiškučiai dažė,
Jų prikrovė aukštą važį,
 
Dar pridėjo dovanų –
Knygų, pasakų pilnų.
 
Du meškiukai važį tempė
Ligi girios. Stebis pempės:
 
– Kiek margučių, o gražių!
Kiškis tarė joms: “Vežu
 
Margučius visiems už dyką
Ir linkėjimus Velykės:
 
Džiugūs būkite laisvi,
Ir palaiminti visi.”
 
Piešinėlis - dailininkės Astos Rudminaitės-Riemsdijk


Komentarai