Naujienos

Su Motinos diena!


 Sveikiname visų vaikučių Mamytes su šia gražia pavasario švente! Būkite linksmos, laimingos! Jūs esate brangiausias Žmogus šiame pasaulyje!

Juozas  Nekrošius
 
GRAŽIAUSIAS ŽODIS
 
Paimkime pirmą raidę,
Paimkime antrą raidę,
Padėkim ant vaiko delno,
Apšvieskim širdies šviesa.
 
Paimkime trečią raidę,
Paimkim ketvirtą  raidę,
Sudėkime pirmą žodį,
Su meile  skaitykime jį.
 
Tos raidės, tarytum  žvaigždės,
Pakeltos ant vaiko delno,
Žėrės, spinduliuodamos žodį,
Tą šventąjį žodį - MAMA!
 
 
 


Komentarai