Naujienos

Su Moklso ir žinių diena!


 Stanislovas ABROMAVIČIUS

 
RUGSĖJO PIRMOJI
 
Buvo šilta ir be vėjo,
Sesė į mokyklą ėjo. 
Kelias trumpas, vargas mažas,
Geltonai jau viskas dažos.
 
Dar žaliuoja pievų smilgos -
Sesė knygų pasiilgus.
Dideliam būry vaikų
Malonu būt ir smagu.
 
Šlama pakelės beržai,
Spindi viskas taip gražiai!
Mokyklėlė grįžt vadina,
Į suolus vaikus sodina.
 
... Iš mokyklos grįžo sesė.
Ten skaičiavo, skaitė, rašė,
Piešė rudenio gėles
Ir dainavo daineles.
 

Komentarai