Naujienos

Rašytojui ir dailininkui L.Gutauskui paskirta premija

Lietuvos meno kūrėjų asociacijos 2010 metų premija paskirta rašytojui ir dailininkui Leonardui Gutauskui už eilėraščių knygą „Urbo kalnas“ ir poezijos knygas vaikams „Petriukas debesėlis“ bei „Senojo bokšto gyventojai“.
Lietuvos meno kūrėjų asociacijos premija skiriama Lietuvos menininkams už išskirtinius profesionalaus meno kūrinius, paskelbtus per pastaruosius dvejus metus.

 

"Petriukas debesėlis" (eilėraščiai)
Šešiamečiam Juozuliui labai rūpi pasaulio paslaptys, tad dažną vakarą senelio klausinėja: kaip tas? iš kur anas? Žilagalvis niekada neatstumia vaikaičio. Antai Juozas klausia:

– Seneli, ką vėžys žiemą veikia?

– Pro ledo langą žiūrėdamas žvaigždes skaičiuoja.

– O kaipgi vėžys skaičiaus nepameta? Juk žvaigždžių – tokia gausybė!

– Man atrodo, kad vėžys ligi dešimties suskaičiuoja ir vėlei iš pradžių pradeda.

– Matyt, taip ir bus. Argi tokioj mažoj vėžio galvelėj milijonų milijonai tilptų? Tik veltui laiką gaišta. Geriau raides pažinti pratintųs.

Taigi, mielieji, gera turėti išmintingą senelį, tik gaila, kad ne visiems vaikams tokia laimė tenka. Bet neliūdėkit – knygelės taip pat pasaulio paslaptis nagrinėja. Kokią žinią neša kelias? Ar dangaus kalvis Perkūnas tikrai ant mėnulio priekalo žaibus kala? Kur nakvoja vėjai? Kam katinui ūsai? Apie ką lietus su ugnimi kalbasi? Kur bepažvelgsi – visur paslaptis.

Jums, vaikeliai, tereikia atidžiai skaityti ir visa dėtis į širdį. Juk ji viena tegali slapčiausia pajusti, painiausia suprasti. Ji viena niekada nemeluoja. (L.Gutauskas)

"Senojo Bokšto gyventojai" (Pasakos)
Senajame bokšte šnekučiuojasi nykštukas, varnas, voras ir vėjas. Pasakoja vieni kitiems apie gamtos reiškinius – vandeninį vorą, debesis ir jų rūšis, apie perlus, šiaurės pašvaistę ir t.t. Taip pasakoja įdomias istorijas, kad nė nepajunti kartu gavęs daug žinių.

Tokia yra naujausia poeto, prozininko ir dailininko, Nacionalinės premijos laureato L.Gutausko pasakų knygelė vaikams „Senojo Bokšto gyventojai“. Rašytojas, parašęs per dešimtį romanų ir poezijos knygų, visada stebina skaitytojus vis naujais pasakojimo būdais, vertybių šviesa, o šįkart nudžiugins ir mažuosius. Knygelėje keturių Senojo Bokšto gyventojų istorijos ne tik pasakojamos, bet ir iliustruojamos paties autoriaus piešiniais.

 


Komentarai