Naujienos

Piešinių konkursas "Aš piešiu Laisvę"


 Kviečiame visus vaikučius dalyvauti piešinių konkurse "AŠ PIEŠIU LAISVĘ". Piešinėlius (galima ir su rašinėliais bei eilėmis) siųsti el. paštu: info@tiputapu.lt iki metų pabaigos. Gražiausi piešinėliai bus publikuojami FB ir spausdinami žurnale "Tipu Tapu". Nugalėtojų laukia prizai.

Konkursas skirtas prisiminti 1991 m. sausio 13 dienos įvykius, iškovotą Laisvę. Prieš 25-erius metus po tragiškų Sausio įvykių buvo išleista vaikų iliustruota knyga "Vaikai piešė Laisvę". Šis konkursas tarytum tęsinys pirmųjų Laisvės piešinių.

Bernardas BRAZDŽIONIS 
(Vytė Nemunėlis)
 
Mano Vytis ir trispalvė
 
Tėvelis nupiešė man Vytį,
Aš vėliavėlę nudažiau,
Ji popierinė ir mažytė,
Bet man už viską švies gražiau.
 
Geltona, žalia ir raudona
Vėjeliui pučiant mirguliuos,
Viena primins rugelių duoną,
Kita – kaip sodai mūs žaliuos.
 
O ta trečioji tartum kraujas,
Vis neramins ilgai manęs,
Kol švies tėvynei rytas naujas, 
Kol Vytis laisvę jai parneš.

Komentarai