Naujienos

Parama žurnalo leidybai


Nuo 2009 m. sausio mėnesio leidžiamas žurnalas vaikams „Tipu Tapu“ antrą kartą sulaukė Kultūros rėmimo fondo paramos. Šių metų projektui "Žurnalas vaikams "Tipu Tapu" mini valstybės istorijai ir kultūrai reikšmingas sukaktis" skirta penkiolika tūkstančių litų.
Su pertraukomis „Tipu Tapu“ leidžiamas nuo 1990 metų – pernai buvo paminėtas žurnalo įkūrimo dvidešimtmetis. Per tą laiką pakito poligrafinė kokybė, bet išliko tos pačios prioritetinės vertybės – tai tautinis, literatūrinis-meninis žurnalas vaikams, puoselėjantis tautinę kultūrą, jaunos asmenybės ugdymą ir atliekantis kultūrinę-švietėjišką misiją.

2009 metais „Tipu Tapu“ buvo leidžiamas kas mėnesį (išleista 12 numerių), 2010 metais – kas du mėnesius. Šiemet planuojama taip pat išleisti šešis žurnalo numerius. Kultūros rėmimo fondo projekte antrąjį pusmetį dalyvauja keturi žurnalo numeriai.

Per visą žurnalo leidybos istoriją buvo glaudžiai bendradarbiaujama su autoriais, dailininkais, vaikų ikimokyklinio amžiaus ugdymo įstaigomis, kultūrinėmis organizacijomis, kūrybinėmis sąjungomis, skaitytojais, partneriais, kultūrinių renginių organizatoriais.

Sulaukus moralinio pritarimo, visuomenės paskatinimo, Fondo finansinės paramos, nutarta ir toliau tęsti žurnalo leidybą, skirtą originaliosios lietuvių vaikų literatūros bei meno propagavimui, ypatingą dėmesį skiriant šiuolaikiniams lietuvių autoriams: rašytojams, menininkams, kurie savo kūryba vaikams įeitų į šalies kultūros istoriją.
 

2009 metais projektui „Mėnesinis literatūrinis-meninis žurnalas vaikams „Tipu Tapu“ Kultūros rėmimo fondas buvo skyręs20 tūkst. litų. 2009 metais buvo išleista 12 žurnalo numerių. Projektas sėkmingai buvo įvykdytas, sulaukė pritarimo iš skaitytojų, kūrėjų, partnerių, todėl projektas buvo tęsiamas ir 2010 metais ir 2011 metais. Žurnalas atliko švietėjišką-kultūrinę misiją, skirdamas prioritetu - tautiškumą per šiuolaikinių menininkų kūrybos vaikams sklaidą. Žurnalas buvo plačiai platinamas - ir prekybos taškuose, ir dalyvaudams labdaros-paramos projektuose, kultūriniuose renginiuose (pvz., dovanojamas A.Adamkienės labdaros ir paramos fondui, vaikų namams, Vilniaus universitetinei vaikų ligoninei Santariškėse, Kauno klinikų Vaikų ligų skyriui ir kt.) Žurnalas dalyvavo projektuose, skirtuose vaikų namams, ligoninėms, darželiams, o taip pat renginiuose Vilniaus Mokytojų namuose, „Raganiukės“ teatre, Vilniaus Lėlės teatre, Kauno literatūros muziejuje, Kauno V.Kudirkos bibliotekoje ir kt. 

 


Komentarai