Naujienos

Naujas "Tipu Tapu" numeris


Metas pabusti ir gamtai, ir kūrėjams.

Dėmesio visiems – ir rašytojams, ir jauniesiems literatams – meninio žodžio vaikams kūrėjams! Žurnalas kartu su Rašytojų sąjunga skelbia literatūrinį konkursą „Su meile vaikams“ - kviečiama kurti trumpus prozos kūrinius vaikams, siųsti į redakciją  ir laimėti prizus. 
 
Ateinanti į Žemę gražiausia pavasario šventė – Velykos, tirpina paskutinį žiemos sniegą ir kviečia paukštelius pavasarinei giesmei. Gamtos pabudimą  eiliuotai apdainuoja mūsų poetai V. Baltrėnas, J. Nekrošius, Z. Sadauskaitė rubrikoje „Eilėraštukų lietus“. O Šv. Velykų nuotaiką padeda sukurti A.E. Puišytės, S. Abromavičiaus eilėraščiai rubrikoje „,Mama, paskaityk“.
 
Pirmasis konkurse  „Su meile vaikams“ dalyvaujantis rašytojas – Antanas Pivoras ir jo trumpi jaukūs kūrinėliai, kuriuos iliustravo žurnalo dizainerė, Eglė Šablevičiūtė. Tai jos debiutas mūsų žurnale – ir labai sėkmingas.
 
Teatro režisierės, aktorės ir rašytojos Andros Kavaliauskaitės skiltyje „Tetulytė Andra ir sapnų maišeliai“   spausdinamas herojaus Nojuko sapnas „Kas tu?“ tęsinys, iliustruotas dailininkės G. Žemaitytės.
 
Paskaičius kviečiame padainuoti – smuikuojantis žiogelis iš „Do-rė-mi“ skyrelio ragina apdainuoti margučių grožį. Muziką dainelei pagal A.J. Navicko eiles sukūrė kompozitorius A. Žilys.
 
Rubrikoje „Ar žinai?“  kalbame apie poeto Anzelmo Matučio gimimo 90-ąsias metines – jo gyvenimą ir kūrybą. Kas nežino poeto nuostabių eilėraščių knygelių „Girios televizorius“, „Milžinų šaukštas“ ar „Margaspalvė genio kalvė“?
 
Atvėrę „Tautosakos skrynelę“, rasime lietuvių liaudies skaičiuočių, iliustruotų dailininkės Vidos Alesienės. O mįslingoji Klaustutė kartu su poetu S. Abromavičiumi užduos mums linksmų mįslių.
 
Vaikų kūrybos puslapiuose susipažinsime su  piešinių konkurso „Ledų karalius – Tirpukas“ nugalėtojais. Saulei prašvitus, orams atšilus, saldieji prizai keliaus pas mažuosius kūrėjus.  
 
Rubrikoje „Oi tai buvo, tai nutiko“ spausdinama liūdna, bet pamokanti A.Giedriaus pasakėlė „Dvi gėlelės“, kurią iliustravo jauna menininkė Marija Minkevičiūtė.
 
Visų žurnalo kūrėjų, skaitytojų vardu sveikiname poetą Juozą Erlicką kovo mėnesį švenčiantį šešiasdešimtmetį ir skaitome jo sukurtus eilėraščius.
 
Naujų knygų lentynoje rasime rašytojo Laimono Inio legendų, sakmių ir padavimų knygą „Juodojo akmens laumė“.
 
Rubrikoje „Seku seku pasaką“ spausdinamos dvi S. Michalkovo pasakėlės:  „Gandrai ir varlės“  ir „Išgirtoji giesmininkė“. Mielus pasakų herojus įspūdingai nupiešė dailininkė Herta Matulionytė-Burbienė.
 
Šiame numeryje rasite ir L. Murauskienės, Z. Sadauskaitės, J. Augustauskienės, G. Griškevičiaus eilių, G.Siliūnaitės parašytą ir iliustruotą pasakėlę „Gudruolis Matas“, poeto S. Abromavičiaus ir kompozitoriaus A. Žilio „Motulės lopšinę“, kartu su žurnalu nukeliausite į Kauno Valdorfo mokyklą, turėsite galimybę sudalyvauti įvairiuose skelbiamuose konkursuose.
 
Šį numerį iliustravo dailininkai:  V. Alesienė, H. Matulionytė-Burbienė, A. Čapskytė, G. Žemaitytė, M. Minkevičiūtė, D.Lunskienė, E. Šablevičiūtė, G.Siliūnaitė ir kt. Žurnalo viršelį piešė Kamilė Pivoriūnaitė.
 
Žurnalą „Tipu Tapu” remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.
Žurnalą galima įsigyti spaudos kioskuose, „Maxima“ prekybos tinkluose, redakcijoje.
 

Komentarai