Naujienos

Fondo parama žurnalo vaikams „Tipu Tapu“ projektui


 Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas žurnalo „Tipu Tapu“ 2018 metų projektui suteikė keturių tūkstančių eurų paramą. Šių metų projekto tema – “TIPU TAPU” į praeitį, dabartį ir ateitį – geltona, žalia, raudona.“. Žurnalo projektai Fondo remiami jau dešimtus metus iš eilės – nuo 2009 metų. 

 
Pasak žurnalo redaktorės Imandros Daukšienės, šiais metais Fondo remiamas projektas pakvies jaunuosius skaitytojus keliauti į praeitį, dabartį ir ateitį. Pagal Lietuvos vėliavos spalvas (geltona, žalia, raudona) bus kviečiama: nusikelti į praeitį ir paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo 100-ąsias metines (raudonoji rubrika); dabarties spalva (žalioji rubrika) kvies sustoti ir susipažinti su šiuolaikiniais rašytojais, menininkais, inicijuojama gražiausių posmų apie Lietuvą "poetinė puokštė"; geltonoji rubrika skatins nusikelti į ateitį, į kūrybos ir fantazijos pasaulį: išreikšti tautišką svajonę spalvomis ir dalyvauti piešinių konkurse "Mano Lietuva". Taip pat žurnalas tęs ir pradėtus projektus, kurie bus darniai integruoti į naują kontekstą ir įgaus naują formą, kadangi  bus siejami su pagrindinėmis kodinėmis spalvomis: geltona, žalia, raudona.
 
2018-aisiais žurnalas liks ištikimas savo  misijai: per literatūrą ir meną vaikams bus siekiama formuoti tautinę savimonę,  ugdyti patriotinę asmenybę.  Žurnalo ašis išliks nepakitusi – originalioji lietuvių literatūra ir menas vaikams. Projektas suburs ir suvienys visus kūrėjus – savo krašto mylėtojus: rašytojus, menininkus, jaunuosius literatus, vaikus.  „Tipu Tapu“ išsiskirs ypatingu tautiškumu, kuris lyg tautinė lietuviškos vėliavos gija jungs ir vienys visas projekto temas. Projektas turės nacionalinę kultūrinę misiją, skatins jaunąją kartą (bei tėvus, pedagogus) domėtis ir didžiuotis savo šalimi, jos istorija. 
 
Bus siekiama, kad žurnalas taptų tautiškumo ir pilietiškumo nešėju ne tik Lietuvoje, bet ir puoselėtų kultūrinius ryšius su lietuvių išeivija, skatintų dialogą su gimtuoju kraštu, taptų jaunosios kartos tautiškumo ambasadoriumi užsienyje – skatintų lietuvių tautinį tapatumą ir lietuvybės tvirtinimą. Užsienio lietuviams bus skirta nauja rubrika "Lietuviais esame mes gimę", kurioje bus pristatomos  išeivijos lietuvių mokyklėlės.   Projektas skatins kultūrines-kūrybines iniciatyvas regionuose, išeivijoje – bus sudaryta kūrybinė galimybė paskelbti naujausius arba pirmuosius savo kūrinius, užmegzti tiesioginį kontaktą su jaunaisiais skaitytojais.
Žurnalo leidėjai yra pasirengę dar glaudžiau bendradarbiauti su autoriais, dailininkais, vaikų ikimokyklinio amžiaus ugdymo įstaigomis, kultūrinėmis organizacijomis, kūrybinėmis sąjungomis, skaitytojais, partneriais. Žurnalas, įgyvendinęs projektą, prisidės prie visos Lietuvos tautiškumo puoselėjimo ir patriotinės asmenybės ugdymo, jis taps  įdomiu ir naudingu  literatūriniu-meniniu leidiniu ne tik ikimokyklinio amžiaus vaikams, bet ir vertinga medžiaga pedagogams, tėveliams. 
 
„Tipu Tapu“ orientuosis į patį mažiausiąjį skaitytoją – ikimokyklinuką ir pradinuką (1-8 metų).
Šiuo metu rengiamas pirmasis šių metų numeris, kuris išeis kovo mėnesio pabaigoje. Žurnalas bus leidžiamas kartą į ketvirtį, spalvotas, 32 psl. apimties.
Su pertraukomis „Tipu Tapu“ leidžiamas nuo 1990 metų. 
 
Žurnalas yra platinamas spaudos kioskuose, Maxima prekybos centruose, renginiuose vaikams. „Tipu Tapu“ galima prenumeruoti per Lietuvos paštą. Žurnalą leidžia „Informacijos vadybos agentūra“.
 
Daugiau informacijos www.tiputapu.lt 
 

Komentarai