Naujienos

Fondo parama žurnalo vaikams „Tipu Tapu“ projektui


 Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas žurnalo „Tipu Tapu“ 2017 metų projektui suteikė keturių tūkstančių eurų paramą. Šių metų projekto tema – ''Auk. Keliauk. Kurk!" vaikystė žurnale "Tipu Tapu". Žurnalo projektai Fondo remiami jau devintus metus iš eilės – nuo 2009 metų. 

 Žurnalas tęs pagrindinę žurnalo liniją – bus ištikimas savo misijai: per literatūrą ir meną vaikams bus siekiama formuoti tautinę savimonę,  ugdyti patriotinę asmenybę.  Žurnalo ašis išliks nepakitusi – originalioji lietuvių literatūra ir menas vaikams. Projektas suburs ir suvienys visus kūrėjus – savo krašto mylėtojus: rašytojus, menininkus, jaunuosius literatus, vaikus.  „Tipu Tapu“ iš kitų leidinių vaikams šiuo projektu išsiskirs rūpesčiu vaiko fizine ir dvasine sveikata, taip pat tautiškumu, turės nacionalinę kultūrinę misiją, kaip mūsų krašto paveldo, istorijos puoselėtojas.
 
Pasak žurnalo redaktorės Imandros Daukšienės, šiais metais Fondo remiamas projektas skatins sveiką gyvenimo būdą, fizinį aktyvumą, rūpintis sveikata nuo pat vaikystės. Ragindamas „keliauk“ skatins domėtis savo kraštu, aplankyti piliakalnius, prie jų esančias gyvenvietes, šventvietes, kapinynus, pilkapius, kurie yra lietuvių tautos tapatumą stiprinančios vertybės. Žurnalas, be abejo, skatins ir vaikų kūrybiškumą – supažindins su tautiniu kostiumu ir inicijuos vaikų kūrybą-piešimą tautinio kostiumo tema. Juk šie metai yra paskelbti Tautinio kostiumo ir Piliakalnių metais“, – sako I. Daukšienė.
 
 „Kadangi žurnalas „Tipu Tapu“ iš kitų leidinių vaikams išsiskiria nekomerciniu požiūriu į literatūrą ir meną, todėl leidėjams nėra lengva įgyvendinti visus sumanymus juolab kad ir valstybės suteikta parama nėra pakankama realizuoti visas kūrybines idėjas ir planus. Todėl žurnalas dėkoja visiems partneriams, reklamos davėjams, kurių dėka galime išlaikys pagrindinę žurnalo misiją – ugdyti tautiškumą, jauną kūrybišką asmenybę, perteikiant originaliosios lietuvių literatūros bei meno kūrinius vaikams“, – aiškina žurnalo leidėjai.
 
2017 metais „Tipu Tapu“ orientuosis į patį mažiausiąjį skaitytoją – ikimokyklinuką ir pradinuką (1-8 metų).
Šiuo metu rengiamas pirmasis šių metų numeris, kuris išeis kovo mėnesį. Žurnalas bus leidžiamas kartą į ketvirtį, spalvotas, 32 psl. apimties.
Su pertraukomis „Tipu Tapu“ leidžiamas nuo 1990 metų. 
 
Žurnalas yra platinamas spaudos kioskuose, Maxima prekybos centruose, renginiuose vaikams. Žurnalą leidžia „Informacijos vadybos agentūra“. 
 

Komentarai