Naujienos

Dailininkės V.Galkuvienės kūrybos paroda


Birželio 30 d., ketvirtadienį, 17 val. Nacionaliniame M.K.Čiurlionio dailės muziejuje Kaune įvyks dailininkės Vangos Gedmantaitės-Galkuvienės kūrybos parodos atidarymas. Didžiąją dailininkės kūrybos dalį sudaro vaikų knygų iliustracijos.

Į šią grafikos sritį dailininkė įsitraukė tuomet, kai įvairių lietuvių iliustruotojų darbuose sparčiai ryškėjo bendri nacionalinės mokyklos bruožai. Į vaikus stengtasi prabilti savita nesupaprastinta kalba, ugdyti jų estetinį jausmą, žadinti kūrybines galias.

V.Gedmantaitė-Galkuvienė iliustravo per dvidešimt įvairių autorių knygų, daugiausia vaikų poezijos kūrinių, 8 – 9-ojo dešimtmečių K. Kubilinsko, V. Reimerio, A. Matučio, V. Palčinskaitės, R. Girkontaitės, J. Šiožinio eilėraščių rinkinių bei poemėlių, kelias lietuvių liaudies daineles. Dailininkės sukurtose poezijos iliustracijose dažniausiai nedaug siužetinio vyksmo, atskirų eilėraščių mintį ir nuotaiką perteikia lakoniškas apibendrintas vaizdas, iš knygutės į knygutę keliaujančio plačiaskruosčio vaiko ar jaukių, nelyginant žaislai, gyvūnėlių figūros.

Iš dailininkės iliustruotų prozos kūrinių pirmiausia išsiskiria vienas gražiausių jos darbų, lietuvių liaudies pasakos „Saulės vaduotojas“ iliustracijos, įdėtos Maskvoje išleistame rinkinyje „Pabaltijo pasakos“. Knyga išėjo rusų, japonų, prancūzų, vokiečių ir kt. kalbomis. V. Gedmantaitės-Galkuvienės iliustracijos ryškina paslaptingą stebuklinių lietuvių pasakų dvasią. Kitataučiams skaitytojams skirtas taip pat Maskvoje išleistas V. Gedmantaitės-Galkuvienės iliustruotas leidinys „Lietuviški sąsiuviniai“, kuriame energingais spalvų pliupsniais dailininkė perteikia lietuviško pasaulėvaizdžio motyvus. Įdomu, kad „Lietuviški sąsiuviniai“ išleisti net arabų kalba.

Pastaraisiais dešimtmečiais talentinga dailininkė sukūrė nemaža tapybos paveikslų. Jos ranka, regis, visiškai išlaisvėjo ir spontaniškai atsidavė spalvų stichijai. Daug kur artėjama prie abstrakčios raiškos, tačiau išlieka ir atpažįstami realybės pavidalai, žmogaus ir gamtos ryšio įkvėpti vaizdiniai. Įvairus dailininkės tapybos priemonių arsenalas (pastelė, akvarelė, tempera, flomasteriai), dažnai naudojama mišri technika, padeda išgauti neįprastus sodrių spalvų derinius, dekoratyvumą ir ekspresiją.
Parengė Ingrida Korsakaitė

Vanga Gedmantaitė-Galkuvienė gimė 1935 m. Kaune. 1960 m. baigė Lietuvos dailės institutą. Nuo 1964 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Bendradarbiavo su leidyklomis „Vaga“, „Vyturys, „Raduga“ (Maskva) ir žurnale „Genys“. Dalyvavo daugelyje parodų Lietuvoje ir užsienyje. Pelnė premijų ir diplomų. Gyvena Vilniuje.

Paroda veiks: 2011 06 30 – 2011 07 31

 


Komentarai