Naujienos

Berniuko Žirniuko viešnagė


Berniukas Žirniukas – lėlė iš Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Vaikų literatūros centro – svečiavosi pas Vilniaus Gabijos gimnazijos pradinių klasių mokinius.

Savo kuprinėlėje Berniukas Žirniukas atsinešė knygų vaikams, dalyvaujančių akcijoje „Metų knygos rinkimai 2011“ – Kęstučio Kasparavičiaus „Mažoji žiema“, Vytauto V. Landsbergio „Stebuklingas Dominyko brangakmenis“ ir Violetos Palčinskaitės „Muzika troliui“. Kartu su Berniuku Žirniuku atkeliavo jo ištikimi draugai – Uodas ir Varna – lėlės, kurios kalba šių knygų veikėjų vardu (Vaikų literatūros centro Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Vida Narščiuvienė). Vaikai klausė labai susidomėję, nes lig šiol neteko dalyvauti knygų pristatymuose, kuriuose apie knygas pasakotų lėlės. Berniukas Žirniukas papasakojo apie minėtų knygų autorius ir jų kūrybą, o jį papildė Uodas ir Varna. Mokiniai aktyviai įsijungė į diskusiją apie Metų knygas, atsakinėjo į Berniuko Žirniuko, Uodo ir Varnos klausimus. Vaikų pageidavimu Vida Narščiuvienė paskaitė linksmą pasakaitę „Oro balionas“ iš K. Kasparavičiaus knygos „Mažoji žiema“.

Atsisveikinant Berniukas Žirniukas pakvietė vaikus aktyviai dalyvauti Metų knygos rinkimuose ir išskubėjo į kitas mokyklas, kur jis taip pat yra labai laukiamas, o V. Narščiuvienė padovanojo susirinkusiems vaikams ir mokytojoms knygų skirtukų.

Parengė VLC Skaityklos vedėja-bibliografė, Fondų organizavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Jūratė Pocienė


Komentarai