Tiputapu blogas

Violeta Šulinskienė, Kuršėnai

Sveiki,

Ssitiko kartą kiškutis miške voveraitę ir sugalvojo su ja pažaisti.Voverytė vis šokinėja nuo šakelės ant šakelės,o kišktis,tuo tarpu,jai šūkauja matau,nematau.Jeigu tik pasitaiko sušukti nematau,tuoj jam reikia kviestis voveraitę ant pievelės ir sušokti su ja valsą.Taip jie lakstė visą dieną ir buvo abu labai laimingi.Kitą dieną žaidimas vyko atvirkščiai.Kai tik voverytė sušukdavo kiškučiui,kad jo nebemato,tuomet abu šokdavo ant pievutės polką.Abiems labai patiko šis naujas žaidimas ir jis tęsėsi tol,kol atėjo laikas abiems draugams kurti šeimas ir auginti vaikučius.Taip pat jie dažnai lankydavosi prie vieno pastato.Šis pastatas buvo susitikimo vieta.


Adresas: Kuršėnai, Ivinskio4-28